Hladinoměry - Písečná

Písečná (LP Potočnice)

Hlásný profil se nachází na levostranném přítoku Potočnice u č. p. 49. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje obec Hnátnice, která se nachází níže na toku Potočnice a příslušné ORP ( Žamberk).

Vyhlašování SPA dle zaplnění průtočného profilu:

I. SPA - zaplnění průtočného profilu cca do 1/2 kapacitního plnění

II. SPA - zaplnění průtočného profilu do cca do 4/5 kapacitního plnění

III. SPA - zaplnění průtočného profilu, rozliv nad břehovou hranu

Písečná pod výpustí rybníka (Potočnice)

Hlásný profil se nachází pod výpustí rybníka. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje obec Hnátnice, která se nachází níže na toku Potočnice a příslušné ORP ( Žamberk).

Vyhlašování SPA dle zaplnění průtočného profilu:

I. SPA - zaplnění průtočného profilu cca do 1/2 kapacitního plnění

II. SPA - zaplnění průtočného profilu do cca do 4/5 kapacitního plnění

III. SPA - zaplnění průtočného profilu, rozliv nad břehovou hranu

Písečná u č. p. 30 (Potočnice)

Hlásný profil se nachází naproti domu s č. p. 30. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje obec Hnátnice, která se nachází níže na toku Potočnice a příslušné ORP ( Žamberk).

Vyhlašování SPA dle zaplnění průtočného profilu:

I. SPA - zaplnění průtočného profilu cca do 1/2 kapacitního plnění

II. SPA - zaplnění průtočného profilu do cca do 4/5 kapacitního plnění

III. SPA - zaplnění průtočného profilu, rozliv nad břehovou hranu