Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Písečná 71, 561 70 Písečná
Tel.: 465 618 151, 733 562 150
E-mail: pisecna@orlice.cz
Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Tel: 465 670 211, 465 670 300
E-mail: epodatelna@zamberk.eu
Odbor obrany a krizového řízení (odpovědnost za protipovodňovou přípravu)
Nádražní 833, 564 01 Žamberk

Tel: 465 670 218
E-mail: v.fikejs@zamberk.eu
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra