Charakteristika zájmového území

Obec Písečná se nachází v Pardubickém kraji na území okresu Ústí nad Orlicí. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Žamberk. K 1. 1. 2015 bylo v obci evidováno 522 obyvatel, z toho 274 mužů a 248 žen. Velikost katastru činí 885 ha, z toho 64 % tvoří zemědělská půda, 29 % lesy, 1,7 % zastavěné plochy, 0,9 % vodní plochy a 4,4 % ostatní plochy. V obci se nachází mateřská škola a 1. stupeň základní školy. Obec nabízí několik příležitostí sportovního vyžití - koupaliště, tělocvičnu a 2 sportovní hřiště. V obci se dále nachází knihovna, kostel a hřbitov.
Geomorfologicky je území obce velmi členité a příkrými a táhlými svahy, s převážně jihozápadní a severní expozicí. Obec leží v  nadmořské výšce okolo 430 m, nejvyšší vrcholy na západní hranici katastru 545 m n. m. Žampach a 537 m n. m. Kozinec. Klimatická oblast je zde mírně teplá, okrsek vrchovitý, velmi vlhký s ročním úhrnem srážek 792 mm. Hydrogeologickou osou povodí je trvalý vodní tok Potočnice s plochou povodí 13,9 km2.

Lokalizace obce Písečná na leteckém snímku