POVODŇOVÝ PLÁN obce Písečná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/005728/2015; ze dne 03. 12. 2015
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/34401; ze dne 07. 12. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žamberk, Odbor obrany a krizového řízení
Č. j.: MUZBK-27987/2015/OBR; ze dne 16. 12. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 01. 2017
offline verze 23. 01. 2017
digitalizovaná verze 23. 01. 2017
databáze POVIS 23. 01. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i