Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Písečná 71, 561 70 Písečná
Tel.: 465 618 151, 733 562 150
E-mail: pisecna@orlice.cz
Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Tel: 465 670 211
E-mail: starosta@zamberk.eu
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111, 466 026 113
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.