Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Písečná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Potočnice
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-030
ID toku: 10185396

 

Vodní tok HMS 420
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-030
ID toku: 14000845

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-030
ID toku: 10170672

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-030
ID toku: 10170674

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-030
ID toku: 10170673

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-030
ID toku: 10170675

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s.p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Písečná, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-030
ID toku: 10170681

  

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-030
ID toku: 10170669

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-030
ID toku: 10170677