Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Hana Lipenská Písečná 146 733 562 150
Ing. Josef Zámečník Písečná 112 603 868 497
Milan Sklenář Písečná 58 732 839 797

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Pavel Lipenský Písečná 23 603 842 777
Ing. Jiří Lipenský Písečná 146 602 427 661
Roman Krčmář Písečná 57 732 429 806

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon Email
  ZESPO CZ, s. r. o. Písečná 137, 561 70 Písečná 465 618 175, 732 552 851 zespo.z@tiscali.cz

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Písečná

Místo Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita
Obecní ubytovna Písečná 45 Monika Hynková 45