Hladinoměry - Písek

Kosice (Bystřice)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Kosice se nachází na přemostění přes vodní tok Bystřice, jižně od intravilánu obce. Profil je vybaven vodočetnou latí, kterou monitoruje hlídková služba obce, popřípadě hlídková služba ORP Hradec Králové. Obec dále varuje obec Písek, která se nachází na toku Bystřice pod obcí a ORP Hradec Králové.

Nový Bydžov (Cidlina)

Hlásný profil kategorie A se nachází ve městě Nový Bydžov a nachází se pod mostem na levém břehu asi 300 m od silnice na Hradec Králové. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Hradec Králové.