Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Písek

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Písek a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Písek je řeka Bystřice. Číslo hydrologického pořadí 1-04-03-025. Ten protéká severozápadní částí katastru obce a má na jejím území vyhlášené záplavové území.

Dále obcí Písek protékají dva vodní toky, Starovodský a Písecký potok. Písecký potok se vlévá za územím katastru obce Písek do Starovodského potoku, který se před intravilánem města Chlumce nad Cidlinou vlévá do řeky Bystřice. V severní části katastru obce protéká v krátkém úseku Mlýnská Bystřice. 

Vodní toky na území obce Písek

Základní údaje o vodních dílech na území obce Písek

Přehled vodních děl na území obce Písek naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce se nachází šest vodních děl, jedná se o vodní nádrže a těžebny štěrkopísku.