Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
 • Objekty na vodním toku
 • Hlásná a hlídková služba
 • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
 • Zabezpečení evakuace
 • Náhradní zdroj pitné vody
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Objekty na vodním toku

 • Těžebna štěrkopísku v provozu

Vlastník: Rovina Písek a.s

Provozovatel: Rovina Písek a.s, Písek 107, Kučera Miroslav

Manipulant: Kučera Miroslav

 • Těžebna štěrkopísku v současné době bez provozu zakonzervovaná na cca 10 let

Vlastník: Best a.s.

Provozovatel: Best Písek s.ro., Kaznějov

Manipulant: Valový Karel

 • Těžebna štěrkopísku v současné době bez provozu zakonzervovaná na cca10 let

Vlastník: Best a.s.

Provozovatel: Best Písek s.ro., Kaznějov

Manipulant: Valový Karel

 •  Požární nádrž

Vlastník: Obec Písek

Manipulant: Kučera Miroslav, starosta

 • Návesní rybník Hejbánek

Vlastník: Obec Písek

Manipulant: Kučera Miroslav, starosta

 • Splav

Vlastník: Obec Písek

Manipulant: Kučera Miroslav, starosta

 • Jezírko

Manipulant: Kučera Miroslav, starosta

 • Nádrž u statku Oktaviánova

Vlastník: Kryže Ladislav Ing., Kryže Marta Pražská 142, Chlumec nad Cidlinou

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Ing. Iva Uchytilová  Písek 12 495 484 515 D

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
 Josef Jeřábek Písek 17  495 485 977

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba
Adresa
Hasičská motorová stříkačka PS 12 Stuchlík Jiří Písek 5, hasičská zbrojnice
Traktory, nákl. auto Tatra, Kolové nakladače, autojeřáb Ing. Josef Klecar Rovina Písek a. s.

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Písek

Místo Adresa Kontaktní osoba Počet osob
Rovina Písek a. s.  Písek 107   Ing. Josef Klecar  30

 

Náhradní zdroj pitné vody

Náhradní zdroj pitné a užitkové vody:
 • dovoz balené vody od běžných dodavatelů,
 • dovoz cisteren prostřednictvím:VaK Hradec Králové a.s.,Královéhradecká provozní a. s.