Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Objekty na vodním toku
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Objekty na vodním toku

  • Těžebna štěrkopísku v provozu

Vlastník: Rovina Písek a.s

Provozovatel: Rovina Písek a.s, Písek 107, Kučera Miroslav

Manipulant: Kučera Miroslav

  • Těžebna štěrkopísku v současné době bez provozu zakonzervovaná na cca 10 let

Vlastník: Best a.s.

Provozovatel: Best Písek s.ro., Kaznějov

Manipulant: Valový Karel

  •  Petrovičák

Vlastník: Obec Písek

Manipulant: Kučera Miroslav, starosta

  • Hejbánek

Vlastník: Obec Písek

Manipulant: Kučera Miroslav, starosta

  • Nádrž u statku Oktaviánov (Splav)

Vlastník: Kryže Ladislav Ing., Kryže Marta; Pražská 142, Chlumec nad Cidlinou

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon (neveřejný)
Miroslav Kučera Písek 67

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon (neveřejný)
Viktor Vojtěch Písek 49

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Kontaktní osoba Adresa Telefon (neveřejný)
Obec Písek Hasičská motorová stříkačka PS 12,
Hasičské auto VW Crafter,
Ponorné čerpadlo
Stuchlík Jiří Písek 5
Rovina Písek, a. s. Traktory,
Kolové nakladače,
Manipulátor JCB
Ing. Václav Smetiprach Písek 107

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Písek

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací / stravovací kap.
Rovina Písek a. s. Náhradní ubytování Písek 107 Ing. Václav Smetiprach  20 / -

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obchod Rovina Nové Město 113, 503 51  Marie Midlochová 495 485 639

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Kontaktní osoba Telefon
VaK Hradec Králové, a. s., Královéhradecká provozní, a. s. Pavel Půš 737 727 654