Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Písek 98, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel.: 495 486 310, 777 751 067 (starosta)
E-mail: obec.pisek@tiscali.cz
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
Tel.: 495 707 111

E-mail: posta@mmhk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Bc. Petr Zumr
Tel.: 495 707 651, 731 131 147
E-mail: Petr.Zumr@mmhk.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení: Ing. Zdeněk Štorek
Tel.:
 594 817 194 
E-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra