Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p.,Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Závod Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Jičín, Jarošovská 103, 506 47 Jičín
Vodní tok Bystřice
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025
ID toku: 10100042

 

Vodní tok Starovodský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-026/025
ID toku: 10185542

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-026
ID toku: 10177610

 

Vodní tok  Mlýnská Cidlina
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025/059
ID toku: 10177225

 

Vodní tok Písecký p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-026
ID toku: 10177614

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-026
ID toku: 10177613

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-059
ID toku: 10177228

 

  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025
ID toku: 10177596

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-026
ID toku: 10177616