Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Písek a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 366 311
E-mail: labe-z1@pla.cz

Provozní středisko Jičín, Jarošovská 103, 506 01 Jičín
Tel.: 493 523 813
vedoucí střediska - Ing. Marcela Marešová
Tel.: 493 533 968
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky, které spravuje Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bystřice
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025
ID toku: 10100042

 

Vodní tok Starovodský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-026
ID toku: 10185542

  

Vodní tok Mlýnská Bystřice
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025
ID toku: 10177225

 

Vodní tok Písecký p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-026
ID toku: 10177614

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-026
ID toku: 10177613

 

  • Vodní toky bez určení správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok HMZ 10177596
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-025
ID toku: 10177596

 

Vodní tok HMZ 10177616
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-026
ID toku: 10177616

 

Vodní tok bývalý náhon
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-059
ID toku: 10177228