POVODŇOVÝ PLÁN obce Písek

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/21639; ze dne 11. 08. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí
Č. j.: SZ MMHK/150438/2014ŽP1/Tlu; ze dne 21. 08. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 10. 2020
offline verze 09. 10. 2020
digitalizovaná verze 09. 10. 2020
databáze POVIS 09. 10. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i