Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Písek 98, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel.: 495 486 310, 777 751 067 (starosta)
E-mail: obec.pisek@tiscali.cz, info@obec-pisek.cz
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Tel.: 495 707 649, 731 131 148  (referent vodoprávního úřadu) 
E-mail: Ladislav.Tluka@mmhk.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111, 736 521 881 (tajemník)                                                                              
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.