Hladinoměry - Prachatice

Prachatice (Fefrovský potok) - u Makasů

Hladinoměrná stanice Prachatice (Fefrovský potok) - u Makasů se nachází na Fefrovském potoce, u ulice Pod Lázněmi blízko č. p. 314 (u Makasů). Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Těšovice, která se nachází na toku níže pod městem a ORP Prachatice.

Prachatice (Fefrovský potok) - U Stadionu

Hlásný profil Prachatice (Fefrovský potok) - U Stadionu se nachází na Fefrovském potoce, v ulici U Stadionu blízko č. p. 456. Profil monitoruje hlídková služba města, jsou zde umístěna česla, na kterých jsou barevné značky. Město dále varuje obec Těšovice, která se nachází na toku  pod městem a ORP Prachatice.

Stav bdělosti - na značce česlí ½ horních česlí U Stadionu.
Stav pohotovosti - na značce česlí přeliv přes horní česle U Stadionu.
Stav ohrožení - na značce česlí přeliv mimo česle U Stadionu.

Prachatice (Živný potok) - u Koldů

Hlásný profil Prachatice (Živný potok) - u Koldů se nachází na Živném potoce, ulice Nebahovská blízko č. p. 75. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil je vybaven vodočetnou latí - s barevnými značkami. Město dále varuje obec Těšovice, kteráse nachází na toku Živný potok pod městem a ORP Prachatice.


Stav bdělosti - 50 cm; 547 m n. m.; Q = 5,33 m3
Stav pohotovosti - 70 cm; 547,9 m n.m; Q = 18,6 m3
Stav ohrožení - 100 cm; 548,2 m n.m; Q = 26,3 m3

 

Prachatice (Živný potok) - ulice Nádražní

Hladinoměrná stanice Prachatice (Živný potok) - ulice Nádražní se nachází na přemostění přes Živný potok, v ulici Nádrážní blízko č. p. 291. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Těšovice, kteráse nachází na toku Živný potok pod městem a ORP Prachatice.