Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje zastupitelstvo města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Městská policie Prachatice, Velké náměstí 11, 383 01 Prachatice
Tel.: 156, 388 311 033, 388 310 106
E-mail: ijerabkova@mupt.cz, mmaly@mupt.cz
Hasičský záchranný sbor - Prachatice, Slunečná 932, 383 01 Prachatice
Tel: 950 211 111, 950 211 140
E-mail: urad@mupt.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 111  
Fax.: 386 359 049
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.