Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice

Přímý výkon správy toku:
PS 8 Otava  - U Sv. Markéty 214, 386 01 Strakonice

Úsekový technik:
Ing. Bedřich Křivánek (vodní tok Blanice po hranici okresu Prachatice, hrázný VD Husinec)
Tomáš Hron DiS. (Živný, Libotyňský, Dubský p.)

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Prachatice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Blanice
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-017/021/027/025
ID toku: 10100026

 

Vodní tok Živný potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-030/031/032/034
ID toku: 10100673

 

Vodní tok bezejmenný tok (pramenící západně od Stádla)
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-017
ID toku: 10239009

 

Vodní tok PP Živného potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-032
ID toku: 10244417

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Územní správce:
Jiří Kasl, DiS.

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Prachatice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Farský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-016/017
ID toku: 10273093

 

Vodní tok Černý potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-010
ID toku: 10278548

 

Vodní tok Fefrovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-031
ID toku: 10261941

 

Vodní tok Černý potok (Kahov)
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-026/027
ID toku: 10239669

 

Vodní tok Křeplický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-016
ID toku: 10245467

 

Vodní tok PP LP Černého potoka (z Podolí)
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-026
ID toku: 10246703

 

Kontakty na správce vodních toků, včetně správce vodního toku v katastrálním území města Prachatice, jsou uvedeny v kapitole Plán spojení na důležité organizace.