Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Prachatice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise města Prachatice.

Osoby na území města Prachatice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodních může být vyhlášena dopravní omezení na komunikaci v Prachaticích - především ulice Krumlovská (II/143), Nádražní, komunikace II/141, Mlýnská, U Stadionu.
Povodňová komise ve spolupráci s hlídkovou službou stanoví dle situace objízdnou či ústupovou trasu.. »

Dopravní omezení na území města Prachatice

Název Popis omezení Vodní tok
Ulice Nádražní Zaplavení ulice Nádražní od mostu přes Živný potok k nádraží ČD Živný potok
Ulice Mlýnská Zaplavení ul. Mlýnská u Veterinární správy Živný potok
Komunikace II/141 Zaplavení silnice II/141, vedoucí podél železnice – východně od ulice Pod Lázněmi Fefrovský potok
Ulice Krumlovská Zaplavení ulice Krumlovská (sil. II/143) – z obou stran u viaduktu a u Kauflandu Živný potok
Ulice u Stadionu Zaplavení ulice u Stadionu Fefrovský potok

Objízdné trasy na území města Prachatice

Název Popis trasy
Prachatice Objízdná trasa bude stanovena dle závažnosti situace.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.