Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Velké náměstí 1- zadní trakt, 383 01 Prachatice

Vedoucí odboru životního prostředí - MVDr. Marie Peřinková
Tel: 388 607 218
E-mail: Marie.Perinkova@mupt.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.:
386 720 728
E-mail: zahradnikova@kraj-jihocesky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra