POVODŇOVÝ PLÁN města Prachatice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 38000/2015-122; ze dne 21. 07. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/004110/2015; ze dne 28. 08. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Prachatice – Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad
Č. j.: ŽP: Vod.231/9/1/33927/2015; ze dne 15. 10. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 08. 2015
offline verze 28. 08. 2015
digitalizovaná verze 28. 08. 2015
databáze POVIS 28. 08. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i