Hladinoměry - Přibice

Ivančice (Jihlava)

Hlásný profil kat. A se nachází v západní části obce Moravské Bránice 100 m nad mostem Železňák na levém břehu Jihlavy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Ivančice - Přibice. Profil je ve správě ČHMÚ Brno.

Přibice (Jihlava)

Hlásný profil ve správě ČHMÚ kat. A se nachází 200 m pod silničním mostem na levém břehu. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s.p. Platnost úseku SPA je od Přibic po ústí toku do VD Nové Mlýny.

Smolín (Jihlava)

Na mostu vedle místní části Pohořelice - Smolín se nachází hlásný profil kategorie C. Profil má automatický přenos dat a jeho provozovatelem je město Pohořelice.