Hladinoměry - Přibice

Ivančice (Jihlava)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Brno. Leží na 34.30 ř. km řeky Jihlavy na levém břehu 100 m před železničním mostem. Platnost SPA je od Ivančic až po Přibice.

Přibice (Jihlava)

Hladinoměr ve správě ČHMU.

Smolín (Jihlava)

Na mostu vedle místní části Pohořelice - Smolín se nachází hlásný profil kategorie C.Profil má automatický přenos dat a jeho provozovatelem je město Pohořelice.