Hladinoměry - Přibice

Ivančice (Jihlava)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Brno. Leží na 32.95 ř. km řeky Jihlavy na levém břehu, 100 m před železničním mostem. Platnost SPA je od Ivančic až po Přibice.

Přibice (Jihlava)

Hlásný profil ve správě ČHMU kat. A se nachází 200 m pod silničním mostem na levém břehu. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s.p. Platnost úseku SPA je od Přibic po ústí toku do VD Nové Mlýny.

Smolín (Jihlava)

Na mostu vedle místní části Pohořelice - Smolín se nachází hlásný profil kategorie C.Profil má automatický přenos dat a jeho provozovatelem je město Pohořelice.