Užitečné odkazy

Informace určené pro občany/nemovitosti zasažené povodní:

Informace ohledně varovného signálu:

Nejbližší umístění oblastních spolků Českého červeného kříže a kontaktní informace:

Dále je zde k dispozici brožura "Žijeme v záplavovém území", kterou vydala organizace Člověk v tísni o. p. s. Brožura je určena Všem lidem, kteří žijí v oblastech ohrožených povodněmi, i těm, kteří uvažují o koupi bytu či domu v záplavovém území. Cílem brožury je dodat věcné informace, které mohou pomoci při rozhodování o koupi bytu či domu poblíž vodních toků, při ochraně před negativními dopady povodní v záplavových územích a při zvládání již nastalé povodně.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003370.00407
end _require9.0E-50.00416
starting _initRouter1.0E-50.00417
finishing _initRouter0.050380.05455
starting init0.004560.05911
finishing init0.054760.11387
starting postDispatch0.045230.1591
finishing postDispatch0.378190.53729
finish1.0E-50.53731