Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Přibice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Přibice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obec Přibice se nachází v povodí Jihlavy. Řeka Jihlava, která ústí do střední nádrže VD Nové Mlýny, pramení na Českomoravské vysočině u obce Jihlávka v kopcovitém terénu s výškou cca. 760 m n.m. V horním toku protéká převážně sevřenými zaklesnutými údolími. Protíná i stejnojmenné krajské město Jihlavu, dále pokračuje jihovýchodním směrem k Třebíči a k Ivančicím. Celková délka toku je 184 kilometrů. Plocha povodí 2 998 km2. V zájmovém území protéká řeka rovinatým územím, průměrný sklon toku je 2-3 %. 

Vodní toky na území obce Přibice

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Jihlava

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Ivančice, Jihlava 32,95 10,39 93,8 -- 175 218 -- 333 390

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Přibice

Přehled vodních děl na území obce Přibice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Přibice se nachází 1 vodní dílo . Na vodních tocích Jihlava a Oslava se nad obcí nachází další 3 vodní díla, které mohou ovlivnit stav hladiny na vodním toku Jihlava v katastru obce.