POVODŇOVÝ PLÁN obce Přibice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM39767/2014-219/Ju; ze dne 23. 09. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUPO 43881/2014; ze dne 14. 10. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 06. 2016
offline verze 06. 06. 2016
digitalizovaná verze 06. 06. 2016
databáze POVIS 06. 06. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i