Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil (neveřejný)
Petr Kuchyňka
Zdeněk Karásek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky 

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba
Traktor s vlekem, Zpětná klapka - ČOV Petr Kuchyňka
Auto Bonetti, Kioty Zdeněk Karásek, Petr Kuchyňka

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Přibice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Přibice Místo náhradního ubytování Přibice 46 Mgr. Marcela Mrkvicová, Radka Friesová  25  --
Obecní hostinec Přibice Místo náhradního stravování Přibice 92 Radek Kadlec  --  25
Restaurace u Vdolečka Místo náhradního stravování Přibice 157  Zdeněk Venka    --  25
Aquabar Místo náhradního stravování Přibice 388  Radek Vondrák    --  50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny Sovkovi Přibice 435 Zdeňka Sovková 603 276 931
Obchod potraviny K+E Přibice 94 František Stankovič 519 432 284

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodovody a kanalizace Břeclav Nádražní 245 69301 Hustopeče František Studýnka 519 411 475