Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

 

 Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Petr Kuchyňka

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky 

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba

Telefon

Traktor, bagr, UNC Petr Kuchyňka

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Přibice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba

Telefon

Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Komunitní centrum Komunitní centrum Přibice 84 Ing. Miroslav Effenberger, DiS. 350  

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Potraviny  Přibice 348 519 432 223

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Vodovody a kanalizace Břeclav Čechova 23 519 304 611