Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce)

Adresa

Telefon - zaměstnání

Mobil

Ing. Miroslav Effenberger, DiS. starosta

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce)

Adresa

Mobil

Petr Kuchyňka zaměstnanec obce
Zdeněk Karásek zaměstnanec obce

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky 

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba
Traktor s vlekem Petr Kuchyňka
Kioty Zdeněk Karásek
Auto Bonetti Zdeněk Karásek, Petr Kuchyňka
Zpětná klapka - ČOV Petr Kuchyňka

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Přibice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Přibice Místo náhradního ubytování Přibice 46 Mgr. Marcela Mrkvicová, Radka Friesová  25  --
Obecní hostinec Přibice Místo náhradního stravování Přibice 92 Radek Kadlec  --  80
Hospoda u Vdolka Místo náhradního stravování Přibice 157  Zdeněk Venka    --  25
Aquabar Místo náhradního stravování Přibice 388  Radek Vondrák    --  50

 Nouzové zásobování potravinami

Místo Adresa
Obchod potraviny K+E Přibice 94
Potraviny Sovkovi Přibice 435