Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.

Správce:
Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 142, 691 29 Dolní Věstonice

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Přibice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Jihlava                
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-007
ID toku: 10100008

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-007
ID toku: 10203222

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-007
ID toku: 10192777

 

  •  Vodní toky bez určení správce

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-007
ID toku: 10192634