Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Přibice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.

Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 

Tel: +420 541 637 111

Přímý výkon správy toků:
Závod Střední Morava
Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 
Ing. Pavel Cenek - ředitel závodu
Tel: +420 572 552 716; E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz

Provoz Dolní Věstonice
Dolní Věstonice 142, 691 29 Dolní Věstonice
Jindřich Grufík, DiS.
Tel: 519 517 686, E-mail: provozvestonice@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Jihlava 10100008 4-16-04-0070-0-00
Bezejmenný vodní tok 10203222 4-16-04-0070-0-00
Bezejmenný vodní tok 10192777 4-16-04-0070-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,1 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný vodní tok 10192634 4-16-04-0070-0-00