Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Přibice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.

Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 

Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toků:
Provoz Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 142, 691 29 Dolní Věstonice
Vedoucí provozu: Jindřich Grufík, DiS.
Tel: 519 517 686
E-mail: provozvestonice@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Přibice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Jihlava 10100008 4-16-04-0070-0-00
Smolínský potok 10203222 4-16-04-0070-0-00
Bezejmenný vodní tok 10192777 4-16-04-0070-0-00