Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Přibice 84, 691 24 Přibice
Tel.: 702 106 066
E-mail: podatelna@pribice.cz
Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Tel.: 519 301 311
E-mail: info@pohorelice.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Václav Procházka
Tel.: 519 301 360
E-mail: vaclav.prochazka@pohorelice.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Ludmila Vodičková, Ph.D
Tel.: 519 301 363
E-mail: ludmila.vodickova@pohorelice.cz
                                                                                                                                                                      
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing . Mojmír Pehal
Tel.: 541 165 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení - Mgr. Eva Moučková

Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra