Charakteristika zájmového území

Obec Přibice se rozkládá asi třicet kilometrů jižně od města Brna a šest kilometrů jihovýchodně od města Pohořelice, které je zároveň jeho obcí s rozšířenou působností. K 1. 1. 2016 bylo v obci evidováno 1036 obyvatel. V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1.-5. ročník), knihovna, hřiště a škola. Velikost obce činí 739 ha. 

Využití pozemků v obci Přibice

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda 88 %
Lesy 0,3 %
Zastavěné plochy 2,3 %
Vodní plochy 7,5 %
Ostatní plochy 7,5 %
Celková výměra k. ú. 1 345 ha

 

Katastrální území obce Přibice

 

Obec leží v průměrné výšce 180 m n. m. Průměrná roční teplota vzduchu je v intervalu 9-10 °C a průměrné roční srážky dosahují 570 mm. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé oblasti T4.

Charakteristika teplé podoblasti T4

Charakteristika
T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50