Hladinoměry - Pustá Kamenice

Pustá Kamenice_1 (Kamenická voda)

Hlásný profil kategorie C (hladinové čidlo s vodočetnou latí a stanovenými SPA) ve správě obce Pustá Kamenice je instalováno na vodním toku Kamenická voda v centru obce u obecního úřadu, parc č. 1323/6. Most je v majetku obce Pustá Kamenice.

Pustá Kamenice_2

Vodočetná lať se stanovenými SPA instalována v horní části obce na výtoku z nádrže Kamenice, p. č. 1545/20. Vlastníkem nádrže je Josef Melezínek.