Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa bydliště
Telefon
Jaroslav Sklenář 773 655 691
Ing. Alena Černá 773 655 708

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa bydliště
Mobil (neveřejný)
Miroslav Tušla
Zdeněk Petr

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt typ techniky Adresa Telefon
SDH Pustá Kamenice čerpadla plovoucí Pustá Kamenice 128, 569 82 Pustá Kamenice

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Pustá Kamenice

Místo Typ evakuačního místa
Adresa Kontaktní osoba Telefon

Ubytovací

kapacita

Stravovací

kapacita

Obecní úřad Shromáždění

Pustá Kamenice 64,

569 82 Pustá Kamenice

Jaroslav Sklenář 773 655 691 -- --
Kulturní dům Ubytování

Pustá Kamenice 64,

569 82 Pustá Kamenice

Jaroslav Sklenář 773 655 691 150 --

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VHOS a.s. - pobočka Polička Hegerova 659, 572 01 Polička Jan Rada DiS. - vedoucí střediska 461 357 189,
602 356 471