Srážkoměry - Pustá Kamenice

Pustá Kamenice - Bukovina

Srážkoměr se nachází v areálu vodojemu na pozemku parc. č. 1181 na východním okraji obce v oblasti Bukovina. Provozovatelem je obec Pustá Kamenice. Jedná se o nevyhřívanou srážkoměrnou stanici.