POVODŇOVÝ PLÁN obce Pustá Kamenice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2020/047486; ze dne 29. 10. 2020
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-44159/2020/5419; ze dne 11. 11. 2020
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR953/007799/2020; ze dne 26. 11. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Č. j.: MP/28414/2020/OÚPRaŽP/RK; ze dne 10. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 10. 2021
offline verze 26. 10. 2021
digitalizovaná verze 26. 10. 2021
databáze POVIS 26. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i