Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pustá Kamenice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 088 111 
Fax: 495 407 452
Email: Labe@PLa.cz 

Přímý výkon správy toků:
Závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Ing. Petr Michalovich
Tel.: 541 637 601
Fax: 541 211 403   
Email: labe-z2@pla.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

Vedoucí provozu - Stanislav Musílek
Tel.: 465 420 426
E-mail: musilek@pla.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Pustá Kamenice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Rychnovský potok
10173786 1-03-03-054

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství východní Čechy
Tel.: 956 953 111
Email: ost53@lesycr.cz
Vedoucí ST - Ing. Tomáš Sajdl
Tel.: 956 953 201, 724 523 953
Email: tomas.sajdl@lesycr.cz


Správce toků:
Petr Michek
Tel.: 956 953 214, 725 409 539
Email: petr.michek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Pustá Kamenice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kamenická voda
10185462 1-03-03-052
Čachnovský potok
10173765 1-03-03-053
LP Kamenické vody č. 1
10173760 1-03-03-052
LP Čachnovského potoka č. 3
10173770 1-03-03-053
LP Kamenické vody č. 2
10173763 1-03-03-052
Černý potok
10206222 4-15-01-015
Šonava 15001149 4-15-01-006
LP Černého potoka v ř. km 11 10186713 4-15-01-015