Hladinoměry - Verneřice

Verneřice (Bobří potok)

V centru města Verneřice se na Bobřím potoku nachází hlásný profil kategorie C. Automatické hladinoměrné čidlo je instalováno pod mostní konstrukci na křižovatce ulice Příbramská a odbočce ke koupališti.

Verneřice SESO (Bobří potok)

Nad městem Verneřice se na mostě k zemědělskému družstvu nachází na Bobřím potoku hlásný profil kategorie C, který bude využit pro včasné varování města Verneřice. Platnost hlásného profilu: Verneřice, Loučky, Janovice. Jeho provozovatelem je Severočeské sdružení obcí.