Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mírové náměstí 138, 407 25 Verneřice
Tel.: 412 559 052
E-mail: vernerice@vernerice.cz
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Tel.: 412 591 461
E-mail: jiri.hyks@mmdecin.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.:475 657 161
E-mail: cerna.e@kr-ustecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra