Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Mírové náměstí 138, 407 25 Verneřice
Tel.: 412 559 052 (starosta)
E-mail: vernerice@vernerice.cz
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Tel.: 412 593 335
Fax: 412 593 320
E-mail: jaroslav.hrouda@mmdecin.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
Fax: 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.