Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Verneřice

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Verneřice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Verneřicemi protéká Bobří potok, který pramení pod Bukovou horou (683 m n. m.) západně od místní částí Příbram. Bobří potok pokračuje z místní části Příbram východním směrem do centra Verneřic, odtud pak do místní části Loučky.

 

Významné vodní toky na území města Verneřice

Rychnovský potok

Potok pramení v obci Rychnov a dále pokračuje severozápadním směrem přes Rytířov do Přední Lhoty, kde se vlévá do Labe. Jeho celková délka je 5,5 km. Vodní tok vytváří úzké údolí, kterým prochází pozemní komunikace spojující Rytířov s okolím.

Bobří potok

Pramení v západní části katastrálního území města Verneřice u místní části Příbram v nadmořské výšce 594 m n. m. Ústí zleva do Robečského potoka v Novozámeckém rybníku v 258 m n. m. Obsahuje chráněné úseky rezervace Bobří soutěska (východně od místní části Loučky a CHKO Kokořínský důl mezi Kravařemi a Stvolínkami. Na dolním toku napájí soustavu rybníků, nejvýznamnější z nich jsou Dolanský, Hrázský, Milčanský a Holanský.
• Délka toku: 28,1 km
• Plocha povodí 126,9 km2
• Průměrný průtok u ústí 0,71 m3/s

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Verneřice

Přehled vodních děl na území města Verneřice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Verneřice se nachází dvě malé vodní nádrže. V katastru Příbram pod Bukovou horou leží boční malá vodní nádrž Příbram o ploše 0,11 ha a v katastru Verneřice leží boční malá vodní nádrž nad Verneřicemi o ploše 0,2 ha.