Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Verneřice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Verneřice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Verneřicemi protéká Bobří potok, který pramení pod Bukovou horou (683 m n. m.) západně od místní částí Příbram. Bobří potok pokračuje z místní části Příbram východním směrem do centra Verneřic, odtud pak do místní části Loučky.

Rychnovský potok

Potok pramení v obci Rychnov a dále pokračuje severozápadním směrem přes Rytířov do Přední Lhoty, kde se vlévá do Labe. Jeho celková délka je 5,5 km. Vodní tok vytváří úzké údolí, kterým prochází pozemní komunikace spojující Rytířov s okolím.

Bobří potok

Pramení v západní části katastrálního území města Verneřice u místní části Příbram v nadmořské výšce 594 m n. m. Ústí zleva do Robečského potoka v Novozámeckém rybníku v 258 m n. m. Obsahuje chráněné úseky rezervace Bobří soutěska (východně od místní části Loučky a CHKO Kokořínský důl mezi Kravařemi a Stvolínkami. Na dolním toku napájí soustavu rybníků, nejvýznamnéjší z nich jsou Dolanský, Hrázský, Milčanský a Holanský.
• Délka toku: 28,1 km
• Plocha povodí 126,9 km2
• Průměrný průtok u ústí 0,71 m3/s

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Verneřice

Přehled vodních děl na území obce Verneřice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".