POVODŇOVÝ PLÁN města Verneřice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: 301100-1838/2014; ze dne 23. 04. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR956/000929/2014; ze dne 09. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Děčín, Odbor životního prostředí - Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OZP/66377/2014/St; ze dne 22. 07. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 09. 2020
offline verze 24. 09. 2020
digitalizovaná verze 24. 09. 2020
databáze POVIS 24. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i