Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Verneřice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín
Přímý výkon správy toku:
Provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Verneřice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bobří potok - LBP Robečského p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 10284000
Ohrožené části města: Verneřice, Příbram, Loučky

 

Vodní tok Merboltický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-089
ID toku: 10100859
Ohrožené části města: Rychnov

 

Vodní tok Přítok Bobřího p. VT 70 Čáslav
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 10234967
Ohrožené části města: Čáslav

 

Vodní tok LBT Bobřího p. od Rychnova
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 10225461
Ohrožené části města: Rychnov

 

Vodní tok VT Verneřice od koupaliště
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 10227931
Ohrožené části města: Verneřice

 

Vodní tok Přítok Bobřího p. – VT 62C Loučky
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 10237342
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok VT 62A Čáslav
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 11000108
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 10237433
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok Potok od V. Javorské
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 11000107
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok VT 62B Čáslav
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 11000110
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok VT 68 Čáslav
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 11000117
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok Místní potok Čáslav – zatr.
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 10235042
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok VT Loučky – pod Pohorským vrchem
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 10237398
Ohrožené části města: -

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST OP Ohře, dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Verneřice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Rychnovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-018/017
ID toku: 10232374
Ohrožené části města: Rychnov

 

Vodní tok LP Rychnovského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-018
ID toku: 10237168
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok LP Rychnovského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-018
ID toku: 11000535
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok PP Rychnovského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-018
ID toku: 10232390
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok LP Bobřího potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 10237236
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok LP Bobřího potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 10227829
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok PP Bobřího potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 10220915
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok PP Bobřího potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-070
ID toku: 10227928
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok PP Fojtovického potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-093
ID toku: 10237126
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok PP Fojtovického potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-093
ID toku: 10237105
Ohrožené části města: -

 

Vodní tok PP Fojtovického potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-093
ID toku: 10220625
Ohrožené části města: -