Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Verneřice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

Přímý výkon správy toku:
Provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa
Vedoucí provozu: Ing. Petr Sloup
Tel.: 487 882 896
E-mail: sloup@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Verneřice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bobří potok- LBP Robečského p 10100185 1-14-03-070
Merboltický potok 10100859 1-14-03-089
LBP Bobřího p. od Rychnova 10225461 1-14-03-070
Př. Bobřího - VT 70 Čáslav 10234967 1-14-03-070
VT Verneřice od koupaliště 10227931 1-14-03-070
bezejmenný tok 10237433 1-14-03-070
Místní potok Loučky 10235126 1-14-03-070
VT Loučky - p. u vodopádu 10235150 1-14-03-070
VT 62A Čáslav 11000108 1-14-03-070
Přítok Bobřího - VT 62C Loučky 10237342 1-14-03-070
P.od V.Javorské 11000107 1-14-03-070
bezejmenný tok 10232592 1-14-03-070
Místní potok Čáslav- zatr. 10235042 1-14-03-070
VT 68 Čáslav 11000117 1-14-03-070
VT 57A Rychnov 11000105 1-14-03-089
LBP Bobřího p. Verneřice pod křižovatkou 10225614 1-14-03-070
VT 62B Čáslav 11000110 1-14-03-070
bezejmenný tok 10232711 1-14-03-070

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST OP Ohře, dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Vedoucí ST: Ing. Ivana Kučerová
Tel.: 956 956 111
E-mail: ost56@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města Verneřice:
Rajon 608 - Správa toků, detašované pracoviště Česká Lípa
Ing. Lubomír Šťastný

Tel.: 956 956 209, 724 614 012
E-mail: stastny.ost56@lesycr.cz

Ing. Pavel Mitura
Tel.: 725 257 877
E-mail: pavel.mitura@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Verneřice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Název vodního toku IDVT ČHP Správce
Rychnovský potok 10232374 1-14-02-018 Ing. Pavel Mitura
PBP Fojtovického potoka 10220625 1-14-03-093 Ing. Lubomír Šťastný
bezejmenný tok 10237168 1-14-02-018 Ing. Pavel Mitura
bezejmenný tok 10232390 1-14-02-018 Ing. Pavel Mitura
bezejmenný tok 10237236 1-14-03-070 Ing. Lubomír Šťastný