Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Ing.Daniel Zygula

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Josef Drbal

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba Adresa Telefon
Traktor s vlekem Douša Jakub Agrokomplex s.r.o.
Nakladač univerzální Douša Jakub Agrokomplex s.r.o.
Tatra CAS Drbal Josef Okružní 9

 Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Místo uložení Kontaktní osoba Adresa Telefon
pytle na hrazení (100 ks) Dvůr města Drbal Josef Nádražní ulice 306 za MŠ
písek, šotolina (2 m3) Servis Rokos Jiří Valkeřická 223
nářadí (lopaty, krompáče a podobně) Dvůr města Dudycha Jan Nádražní ulice 306 za MŠ
vodní čerpadlo SDH Drbal Josef Okružní 9

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Verneřice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon  Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Tělocvična Místo ubytování Hřbitovní Dudycha Jan 40 --
Kulturní dům Místo ubytování Mírové nám. 332 Dudycha Jan 20 --
Jídelna LUKA Místo stravování Příbramská 136 p. Kadleček -- 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
   XXX    

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
   XXX