Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon 
Ing. Daniel Zygula

724 155 383

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Pěnička Antonín

602 816 127

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba Adresa Telefon (neveřejný)
Traktor s vlekem Douša Jakub Agrokomplex s.r.o.
Nakladač univerzální Douša Jakub Agrokomplex s.r.o.
Tatra CAS Pěnička Antonín Nádražní ulice 343
Pytle na hrazení (100 ks) Pěnička Antonín Nádražní ulice 343
Písek, šotolina (2 m3) Baldinus Milan Valkeřická 223
nářadí (lopaty, krompáče a podobně) Dudycha Jan Nádražní ulice 343
vodní čerpadlo Pěnička Antonín Nádražní ulice 343

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Verneřice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Tělocvična Místo ubytování Hřbitovní Dudycha Jan 40 --
Kulturní dům Místo ubytování Mírové nám. 332 Dudycha Jan 20 --
Jídelna LUKA Místo stravování Příbramská 136 p. Kadleček -- 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 SČVaK, a. s.  Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  Miroslav Pech 416 735 252, 724 349 132

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 Potraviny Novotný  Mírové náměstí 332, Verneřice  Petr Novotný 603 475 486, 412 559 230