Hladinoměry - Vidnava

Černá Voda (Černý potok)

Automatické hladinoměrné čidlo kat. C s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Černý potok v obci Černá Voda. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Černá Voda. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovým orgánům obce Velká Kraš, města Vidnava a ORP Jeseník. Provozovatelem je obec Černá Voda.

Skorošice (Skorošický potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na silničním mostě přes Skorošický potok v Horních Skorošicích. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Skorošice. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány měst Žulová, Vidnava, obcí Kobylá nad Vidnavkou, Velká Kraš a ORP Jeseník. Provozovatelem je obec Skorošice.

Stará Červená Voda (Červený potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na silničním mostě přes Červený potok v obci Stará Červená Voda u č.p. 11. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Stará Červená Voda. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány obce Velká Kraš, města Vidnava a ORP Jeseník. Provozovatelem hladinoměru je obec Stará Červená Voda.

Vápenná-Polka (Ztracený potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Ztracený potok v obci Vápenná, v části Polka, u č.p. 40. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány města Žulová a ORP Jeseník. Provozovatelem hladinoměru je obec Vápenná.

Vápenná (Vidnávka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Vidnavku v obci Vápenná, nad obecním úřadem. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná, která je i provozovatelem profilu.

Velká Kraš (Černý potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na levém břehu naproti koupališti v obci Velká Kraš. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava

Vidnava (Vidnávka)

Hlásný profil se nachází pod mostem silnice č. 457 v západní části města Vidnava. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Žulová (Stříbrný potok)

Hladinoměrná stanice se nachází přímo před budovou městského úřadu na mostní konstrukci přes Stříbrný potok a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je město Žulová.

Žulová (Stříbrný potok - ČHMÚ)

Hladinoměrná stanice se nachází na Stříbrném potoce pod silničním mostem silnice III/45316 nad městem, směrem na obec Skorošice, levý břeh. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je ČHMU Ostrava.

Žulová (Vidnávka)

Hladinoměrná stanice se nachází nad soutokem Stříbrného potoka a Vidnavky a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny a kamerou. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je město Žulová.

Žulová-Žlíbek (Vidnávka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na mostku přes Vidnavku v Žulové v části Žlíbek. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Žulová. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovému orgánu ORP Jeseník a povodňovým orgánům obcí Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš. Provozovatelem hladinoměru je město Žulová