Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Jeseník.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Vidnava.

Osoby na území města Vidnava budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

V případě vybřežení řeky Vidnávky může dojít k zaplavení téměř celého města. Tím by byly zablokovány všechny průjezdní trasy. Ústupové trasy jsou stanoveny po silnici č. II/457 směrem na Bernartice u Javorníka nebo směrem na Velké Kunětice a po silnici II/4563 směrem na Starou Červenou Vodu. »

Aktuální objízdná trasa bude v případě povodně stanovena v součinnosti s Policií ČR a s ORP Jeseník.
Dopravní omezení na území města Vidnava
Objízdné trasy na území města Vidnava

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.