POVODŇOVÝ PLÁN města Vidnava

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 02322/922/45.22/2015; ze dne 24. 02. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/100882/2015; ze dne 20. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MJ/18003/2017/02/OŽP/Šill; ze dne 19. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 05. 2021
offline verze 30. 05. 2021
digitalizovaná verze 30. 05. 2021
databáze POVIS 30. 05. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i