POVODŇOVÝ PLÁN města Vidnava

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/100882/2015; ze dne 20. 02. 2015
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 02322/922/45.22/2015; ze dne 24. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MJ/09067/2015/02/OŽP/Posp ; ze dne 25. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 09. 2019
offline verze 11. 09. 2019
digitalizovaná verze 11. 09. 2019
databáze POVIS 11. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i