Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Vidnava a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Závod:
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava 5
Ing. Radek Pekař
Tel: 596 657 512
E-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz

Přímý výkon správy toku:
VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
Ing. Josef Holub 
Tel.: 584 402 055
E-mail: jesenik.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky na území města Vidnava, ve správě Povodí Odry, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vidnávka 10100206 2-04-04-0570-0-00
Část povodí Vidnávky 10120113 2-04-04-0580-0-00
Bezejmenný tok 10217595 2-04-04-0580-0-00
Bezejmenný tok 10213901 2-04-04-0570-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Vedoucí OŘ: Ing. Tomáš Vrba
Tel.: 956 911 111
E-mail: or941@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města:
Rajon 101 - Miroslav Macháček
Tel.: 956 941 362, mob: 724 523 970
E-mail: miroslav.machacek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky na území města Vidnava, ve správě Lesů České republiky, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Část povodí Vidnávky 10141895 2-04-04-0610-0-00
Bezejmenný tok 10211500 2-04-04-0610-0-00

 

  • Vodní toky ve správě města Vidnava  
Správce:
Městský úřad Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Vodní hospodářství - správce Jan Novosad
Tel.: 720 356 762
E-mail: technik@vidnava.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky na území města Vidnava, které jsou ve správě města. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10211887 2-04-04-0570-0-00
Bezejmenný tok 10217023 2-04-04-0570-0-00
Bezejmenný tok 10216013 2-04-04-0570-0-00