Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Vidnava a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Závod:
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava 5
Ing. Radek Pekař
Tel: 596 657 512, e-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz

Přímý výkon správy toku:
VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
Ing. Josef Holub
Tel: 584 402 055, e-mail: jesenik.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky na území města Vidnava, ve správě Povodí Odry, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vidnávka 10100206 2-04-04-057
Část povodí Vidnávky 10120113 2-04-04-058
Bezejmenný tok 10217595 2-04-04-058
Bezejmenný tok 10213901 2-04-04-057

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Ing. Miroslav Kahánek
Tel: 956 951 201, mob: 724 523 966, e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města:
Rajon 101 - Miroslav Macháček
Tel: 956 951 242, mob: 724 523 970, e-mail: miroslav.machacek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky na území města Vidnava, ve správě Lesů České republiky, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Část povodí Vidnávky 10141895 2-04-04-061
Bezejmenný tok 10211500 2-04-04-061

 

  • Vodní toky ve správě města Vidnava  
Správce:
Městský úřad Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Vodní hospodářství - správce Jan Novosad
Tel: 720 356 762, e-mail: technik@vidnava.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky na území města Vidnava, které jsou ve správě města. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10211887 2-04-04-057
Bezejmenný tok 10217023 2-04-04-057