Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava
Tel: 584 435 131, 584 435 185
E-mail: starosta@vidnava.cz
Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
Tel: 584 498 111
E-mail: posta@mujes.cz

Odbor životního prostředí 
Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
Vedoucí odboru -  Ing. Regina Weiserová

Tel: 584 498 422
E-mail: regina.weiserova@mujes.cz

Vodní hospodářství 
Vodní hospodářství - Mgr. Alena Šillerová

Tel: 584 498 423
E-mail: alena.sillerova@mujes.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí 
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Vedoucí odboru - Ing. Josef Veselský

Tel: 585 508 402
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Vladimíra Kresáč Kubišová

Tel: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra