Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Vidnava

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Vidnava a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území města Vidnava spadá do správcovství Povodí Odry, státní podnik. Hlavním vodním tokem území je Vidnávka s celkovou délkou 25,45 kmPramen řeky se nachází na západním úbočí Studničného vrchu v nadmořské výšce cca 830 m na území obce Česká Ves. Nedaleko za pramennou oblastí překračuje Vidnávka hranice obce a dostává se na území obce Vápenná. V místě, kde řeka vstupuje do údolí, se stáčí na sever. Postupně protéká obcí Vápenná, městem Žulová a obcí Kobylá nad Vidnavkou. V katastrálním území Hukovic u Velké Kraše se Vidnávka stáčí prudce na východ a dále protéká obcí Velká Kraš a městem Vidnava. Řeka dále překračuje státní hranici a na území Polska se vlévá do řeky Luže. Vidnávka je recipientem řady vodních toků, z nichž nejvýznamnější jsou Černý potok, Skorošický potok, Stříbrný potok, Ztracený potok, Vápenský potok a Obloučník. Žádný ze zmiňovaných významných vodních toků se do Vidnávky nevlévá na území města Vidnava.

Vodní toky na území města Vidnava

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Vidnávka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Vidnava (Vidnávka) 2,09 1,62 18 -- 57,3 81,4 -- 155 196

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Vidnava

Přehled vodních děl na území města Vidnava naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Vidnava se nachází celkem jedno vodní dílo, které slouží k zadržení vody při přívalové povodni.