Hladinoměry - Žeranovice

Žeranovice (Židelná)

Hladinoměrná stanice obce Žeranovice je vybudována na lávce pro pěší na konci obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Žeranovice. Obec dále varuje obce Mysločovice a Lechotice, které se nachází na toku Židelná pod obcí Žeranovice a město Holešov (ORP).