Vzor vyhlášení SPA

Povodňová komise obce Žeranovice

 

Věc: Vyhlášení stavu pohotovosti (ohrožení) v rámci územní působnosti obce Žeranovice podle § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Podle hlášení Povodňové komise obce Žeranovice dne___.___.____ v ___:___ hod bylo na vodním toku __________ v profilu __________v ___:___ hod dosaženo hodnot výšky hladiny ____ cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity - stav pohotovosti (III. stupni povodňové aktivity - stavu ohrožení).

Proto Povodňová komise obce Žeranovice vyhlašuje dnes, t. j. ___.___._____ v ___:___ hod. stav pohotovosti (stav ohrožení) ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. v rámci územní působnosti obce Žeranovice.

Vyhlášení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno povodňové komisi ORP Holešov.

 

 

V Žeranovicích dne ___.___._____ v ___:___ hod.

 

 

___________________________________

Předseda povodňové komise obce Žeranovice