Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

  • Povodňová komise obce Žeranovice »
Žeranovice 1, 76901, Holešov
Tel.: 573 39 59 64
Fax: 573 39 59 64
E-mail: zeranovice@volny.cz
  • Povodňová komise obce s rozšířenou působností Holešov
Masarykova 628, 769 17, Holešov
Tel.: 573521200
Fax: 573521210
E-mail: pavel.svoboda@holesov.cz
  • Povodňová komise Zlínského kraje

Třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín
Tel.: 577043100
Fax: 577043102
E-mail: stanislav.misak@kr-zlinsky.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.