Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Žeranovice 1, 76901 Holešov
Tel.: 573 39 59 64
Fax: 573 39 59 64
E-mail: zeranovice@volny.cz

Masarykova 628, 769 17 Holešov
Tel.: 573 521 402
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz

Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 355
Fax:
577 043 352
E-mail:
vera.vaculikova@kr-zlinsky.cz